We zijn in 2001 gestart met een team dat bestond uit zeven personen. Tot op heden bekleden Ron Weyzen, Jo Bremen en Roger Vrencken de functie van respectievelijk voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. Enkele jaren geleden is het team aangevuld met Jean-Pierre Daenen, die sinds zijn intrede het secretariaat voor zijn rekening neemt. De Mestreechse Hierezitting vindt steevast plaats op de zondag voorafgaande aan carnaval. Het programma bestaat uit een uitgebreid champagneontbijt in een bekend café in de binnenstad van Maastricht, gevolg door een middagshow in La Bonbonnière met tal van topartiesten uit binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend is in voldoende mate gezorgd voor culinaire ondersteuning. Bedrijven kunnen deelnemen door een tafel van zes of twaalf personen te reserveren. Dresscode: black tie.

Maximaal 625 genodigden worden toegelaten tot dit exclusieve evenement. Gasten gaan in een amicale sfeer respectvol met elkaar om. Dat geldt eveneens voor de bejegening van de artiesten. Zoals reeds gememoreerd gaat jaarlijks een gedeelte van de opbrengst naar een aantal goede doelen. Vanwege de populariteit van de Hierezitting Mestreech is er momenteel sprake van een wachtlijst van circa twintig bedrijven.

Ron Weyzen

Voorzitter. Verantwoordelijk voor algehele leiding, concept en continuïteit. Tevens eigenaar van InterQ, mede-eigenaar Soeverein IFS en mede-eigenaar Credion Noord- en Midden Limburg.

Jean-Pierre Daenen

Secretaris. Verantwoordelijk voor communicatie, correspondentie en beheer partner-overeenkomsten. Eigenaar van Jean Daenen Hef- en Hijstechniek.

Roger Vrencken

Penningmeester. Verantwoordelijk voor financien, programma en inkoop. Werkzaam bij EUREGIO Habets Royen.